Coop UQAM | Coopsco

Créer mon profil | Mot de passe oublié?

Magasiner par secteur

Matériel obligatoire et recommandé

Voir les groupes
Devenir membre

Nos partenaires

UQAM
ESG UQAM
Réseau ESG UQAM
Bureau des diplômés
Centre sportif
Citadins
Service de la formation universitaire en région
Université à distance
Société de développement des entreprises culturelles - SODEC
L'institut du tourisme et de l'hotellerie - ITHQ
Pour le rayonnement du livre canadien
Presses de l'Université du Québec
Auteurs UQAM : Campagne permanente de promotion des auteures et auteurs UQAM
Fondation de l'UQAM
Écoles d'été en langues de l'UQAM
Canal savoir
L'économie sociale, j'achète
Millénium MicroRecherche avancée...

Dáma a lupi??


Éditeur : Saga Egmont International
ISBN numérique ePub: 9788728339756
Parution : 2023
Catégorisation : Livres numériques / Autre / Autre / Autre.

Formats disponibles

Format Qté. disp. Prix* Commander
Numérique ePub
Protection filigrane***
Illimité Prix : 12,99 $
x

*Les prix sont en dollars canadien. Taxes et frais de livraison en sus.
***Ce produit est protégé en vertu des droits d'auteurs.
Description

Z nesnází ji vysvobodil tajemný zbojník. Spat?í ho znovu? Mladi??ká lady Panthea se ze strachu o život svého bratra provdá za nenávid?ného výb?r??ího daní, lorda Christiana Drysdala. Když však po svatb? odjížd?jí do jeho domu, p?epadnou je maskovaní lupi??i a dívku vysvobodí. Pozd?ji se Panthea stane dvorní dámou na králov? dvo?e. Tady však vládnou intriky královy milenky, lady Barbary. Dokáže Panthea v tak nep?átelském prost?edí p?ežít? Setká se ješt? s maskovaným zbojníkem? A odhalí n?kdy jeho pravou totožnost? Barbara Cartlandová (1901–2000) byla anglická spisovatelka p?evážn? historických milostných román?. Pocházela ze slavné britské aristokratické rodiny. Je autorkou více než 700 knih a n?které zdroje odhadují po??et prodaných výtisk? na více než jednu miliardu, je proto ?azena mezi nejplodn?jší a komer??n? nejúsp?šn?jší spisovatele 20. století. Její romantické p?íb?hy plné lásky a nap?tí z prost?edí starobylých sídel anglické šlechty si získaly srdce mnoha ??tená?? po celém sv?t?.

Du même auteur...

Livre papier 1 Prix : 9,99 $
x

Bohatá nev?sta

Éditeur : Saga Egmont International
ISBN : 9788728339855
Parution : 2023


Livre papier 1 Prix : 12,99 $
x

Cesta za láskou

Éditeur : Saga Egmont International
ISBN : 9788728339992
Parution : 2023


Livre papier 1 Prix : 10,99 $
x

Hv?zda lásky

Éditeur : Saga Egmont International
ISBN : 9788728339893
Parution : 2023